.:. .:. HACK BOYS .:. .:.

 

چگونگي اجراي فايلهاي اجرايي از داخل صفحات Html
احتمالا شما هم تا حالا به اين مسئله برخورد كرده باشيد كه بخواهيد از داخل يك صفحه Html يك فايل EXE يا يك فايل اجرايي ديگر را اجرا كرده باشيد. بنده به اين مشكل زماني برخوردم كه خواستم از داخل يك فايل HTML كه بر روي CD ذخيره شده بود (برنامه مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت) ، يك فايل ديگر را از روي همان CD اجرا كنم .

بنده در اين مورد با دو مسئله مواجه بودم :
اولا : فايل اجرايي مورد نظر را با زدن يك كليد (بر روي صفحه HTML ) اجرا كنم.
دوما : مسير اين فايل را پيدا كنم (چون هر كسي CD درايوش يه اسمي داره مثلا :F يا :E)
براي حل اين مشكل با كمي گشتن كدهاي جالبي پيدا كردم كه نه تنها ميتوانستند يك فايل اجرايي را ، اجرا كنند بلكه ميتوانستند كارهايي از قبيل باز كردن اپلتهاي Control Panel را هم انجام دهند.
بوسيله يكي از كدها ميتوانيد براي اجراي يك فايل با استفاده از CreateObject يك آبجكت از نوع WScript.Shell ساخته و سپس براحتي از آن استفاده كنيد، به كد زير دقت كنيد.

Set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
WShell.Run "PATH\Search.exe"
براي حل مشكل مسير هم بنده از دستور Document.URL براي گرفتن مسير صفحه جاري استفاده نمودم البته شايد راههاي خيلي بهتري هم باشد ولي با همين هم كارم راه افتاد.

Set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
WShell.Run mid(document.URL,8,len(document.URL)-17) + "\search.exe"
در زير نمونه اي شبيه اين دستور كه با استفاده از يك آبجكت ديگر ، در يك صفحه Html بكار رفته ، ميتواند اپلتهاي كنترل پنل را فراخواني نمايد را آورده ايم كه شما ميتوانيد آنرا براحتي در صفحات ( و فرمهاي ) خود استفاده نماييد


+ احسان شیطون ; ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()